XVIIIkongres Asociácie klubov abstinujúcich Slovenska (ASKAS), ktorý sakonal v dňoch 12. – 15. 09. 2014 v SIP Strečno za účasti 90 delegátov z 25klubov abstinujúcich z celej SR v bohatom programe v odbornej časti v 3pracovných sekciach pod vedením a moderáciou skúsených lektorov kolektívneboli široko prejednané témy:
                                 -    osobnosť závislého
                                 -    závislosť a rodina
                                 -    závislý a kluby abstinujúcich
     Z podnetnej rozpravy v jednotlivých sekciách sa v záverečnom hodnoteníprezentovali výstupyktoré budú v mnohom napomáhať činnosti jednotlivýchklubov. Vo všeobecných záveroch bolo konštatované, že ASKAS pociťujenedostatočnú podporu od štátnych orgánovorgánov miestnych samosprávnapriek tomu, že činnosť klubov v oblasti prevencie a resocializácie je evidentnánezastupiteľná.
     Kongres prijal uznesenie a prijal úlohy do ďalšieho obdobia v zmysle aktívnejprezentácie klubov na oficiálnych inštitúciáchktoré majú zákonné možnostiprispievať materiálne ale i finančne na záslužnúvšeobecne prospešnú činnosťzáujme vážneho problému riešenia závislosti.
     Vzhľadom na stále sa rozširujúce formy závislosti a nutnosť ich riešenia,kongres vyjadril presvedčenie, že zriadením centra pre liečbu patologickýchhráčov v Banskej Bystrici je žiaducevzhľadom na poznatkyktoré majú členoviaklubovaby bola rozšírená o lôžkovú časť takaby sa po OLÚP Predná Hora mohlastať Banská Bystrica druhým centrom abstinentského hnutia.
     Podľa priebehuatmosférypoznatkovvýstupovktoré vzišli z velmi plodnejpodnetnej rozpravy považujeme XVIIIkongres za prelomovýnačrtol nádejnésmerovanie v činnosti klubov nie len v oblasti resocializácie, ale aj v prevenciezávislostíktoré  progredujúcim problémom celej našej spoločnosti.
 
 
 
Strečne 15.09.2014.                              90 delegátov XVIIIkongresu