Choď na obsah Choď na menu
 


O nás

Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska /ASKAS/ je dobrovoľným a otvoreným spoločenstvom skupín /klubov/, 

ktorých hlavným a trvalým cieľom je vzájomnevšestranne si pomáhať pri efektívnom naplňovaní svojho rozhodnutia 

trvalo dôsledne abstinovať.ASKAS je občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb

Vzniklo  19. 05. 1994 na základe jeho registrácie na MV SR pod č. VVS/1-900/90-

7155. Vystupuje ako mimovládnanezávislánepolitickánezisková organizácia

sledujúca všeobecne prospešné cielepredovšetkým v oblasti života v abstinencii a

striedmosti od alkoholu a iných drogpermanentného doliečovania drogovo závislých osôb

zdravého spôsobu životamoderného a zdravého životného štýlu.

ASKAS v súčasnosti sídli na adrese:

ASKAS

Duklianskych hrdinov 18

911 05  Trenčín

 

 Poslaním ASKAS - u je koordinácia spoločenského postupu jeho členov pri zabezpečovaní ich permanentného

 doliečovacieho procesu a pri naplňovaní ich vlastného programu činnostisústreďujúceho sa na všestrannú 

systematickú pomoc osobám abstinujúci

m od akejkoľvek drogy s dôrazom na zmenu ich sociálneho postavenia,

 dosiahnutie vyššej kvality ich života a plnohodnotného zapojenia do rodinnéhopracovného a spoločenského života.

Členom ASKAS – u je

súčasnosti cca 43 klubov abstinujúcich a členom sa môže stať každá mimovládna nezisková organizácia

každá svojpo

mocná skupina abstinujúcich osôbČlenstvo vzniká podaním prihlášky,

 kde záujemca voľnou formou písomne prehlási,

že dobrovoľne vstupuje k občianskemu združeniu - ASKAS.

 

KOVKA /Koordinačný výbor klubov abstinujúcich/

je nositeľom všetkých práv,povinností a kompetencií v riadení a rozhodovaní činnosti ASKAS

Zabezpečuje realizáciu uznesení a všetkých úlohvyplývajúcich z obsahu základných dokumentov a

 programových koncepcií ASKAS.

KOVKA  15 členovzástupcov riadnych členov ASKASRiadne zasadnutie KOVKY sa konajú spravidla raz za štvrťrok.