AK - HRON  BREZNO

 

 • Názov klubu :  A-klub Hron

 

 • Kontakt a korešpondencia :   

 • Vladimír Zvara     

 • Krčulova 12

 • 977 01 Brezno     

 • tel. 0902 616 288   

 

 • Miesto stretnutiaMestské kultúrne stredisko , Švermova 7 , 977 01 Brezno

 

 • Deň a hodina stretnutia : Prvý a tretí  pondelok v mesiaci o 16.00 hod.

 

 • Terapeuti

 

 • Vznik klubu : 11. október  2000

 

 • Akcie klubu : Rodinná terapia , turistické výlety , spoločenské akcie ,

 • brigádnicka činnosť.

 

 • Ponuka klubom : Výmena skúseností , spoluúčasť na akciách.