Klub abstinentov  SENICA

 

  • Adresa klubu :                        

  • Záhorské osvetové stredisko v Senici

  • Vajanského 19/5 , 905 01 Senica

 

  • Kontaktná osoba :  Milan HÁBA


 

  • Stretnutia klubu :  

  • Každý párny týždeň v pondelok o 16.00 hod.

  • vchod do budovy je na rohu Vajanského a Dlhej ulice )